Àrees de pràctica

Advocats & Economistes

Assessoria Fiscal

Fiscalitat general. Assistència tributària recurrent.

 • Tributació nacional, autonòmica i local.
 • Fiscalitat internacional.
 • Consultoria.

Assessorament d’Operacions, inversions, contractes i negocis. Fusions i Adquisicions (M&A). Due Dilligence. Negociacions.

Planificació financera i fiscal patrimonial.

 • Organització de patrimonis i empresa familiar.
 • Successions i Herències.
 • Protecció patrimonial personal.
 • Atenció a la Persona i Discapacitat.

Procediment tributari: Gestió, Recaptació i Inspecció tributària. Expedients Sancionadors.

Recursos i Reclamacions tributàries, tant en la via econòmic-administrativa com en via Contenciosa-Administrativa, així com jurisdiccions excepcionals.

Preus de Transferència i operacions vinculades.

Capital Humà. Sistemes de retribució del talent, atracció i fidelització. Compensació i beneficis.

Compliance comptable i fiscal

Comptabilitat. Gestió de comptabilitat i elaboració de Comptes Anuals.

Gestió tributària: atenció de les diferents obligacions fiscals i legals bàsiques (censos, declaracions informatives del Patrimoni a l’estranger, etc.) així com confecció i presentació de les diferents declaracions tributàries (IRPF, IVA, Societats, Patrimoni, Successions i Donacions, IAE, etc.).

Informes econòmics: anàlisi i elaboració d’informes econòmics-financers, peritatges, estudis de valoració, etc.

Certificats electrònics: generació i gestió de certificats electrònics per a persones físiques i jurídiques (entitat acreditada).

Assessoria legal societària i familiar.

Es proporciona suport i assessorament legal especialitzat en les principals àrees del Dret de Negocis:

 • Contractació Mercantil.
 • Dret Societari.
 • Dret Comptable.
 • Dret Immobiliari.
 • Dret Civil.

Gestió de Patrimonis Immobiliaris – Property Management

Assessorament i administració del patrimoni immobiliari de persones físiques, grups familiars o empreses, gestió de l’arrendament i venda, contractació, control de rendes i despeses, atenció d’incidències, etc.

consultoria

Consultoria econòmica
i financera

Outsourcing del àrea de Finances a Startups, emprenedors i Pimes (CFO extern)

Administració (facturació, gestió de cobraments i pagaments, etc.) del negoci.

Elaboració de Pressuposts i plans de negoci (Business Plan, Plans de Viabilitat, etc.).

Tresoreria.

Reporting financer.

¿alguna pregunta?

Contacta

BARCELONA

Balmes, 310, Principal 1ª. 08006-Barcelona

MADRID

Príncipe de Vergara, 86 bajo 2ª. 28006-Madrid

Telèfon

+34 932 000 796

Mòbil

+34 679 255 215

Email

info@perezpombo.com

LOPD

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se l'informa que El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Pérez Pombo Assessors SL., La Finalitat del tractament és materialitzar la relació contractual i la Legitimació és el contracte, o el consentiment, quan escaigui. No es cediran les dades a tercers ni es farà ús per a altres finalitats, excepte els legalment previstos o els necessaris per a materialitzar la relació contractual. Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al titular del lloc.

Informació addicional, visitant: https://www.perezpombo.com/politica-privacidad/

Pot contactar en qualsevol moment amb el Delegat de Protecció de dades al correu dpd@perezpombo.com, o escriure a Pérez Pombo Assessors, S.L. carrer Balmes, 310, Principal 1a, 08006 de Barcelona.