Sectors

Encara que assessorem una àmplia diversitat de clients de molt diferents sectors econòmics (des d’empreses industrials i immobiliàries a artistes i esportistes), la veritat és que, tenim una notable presència i gran experiència en els següents sectors:

StartUps &

Economia Digital

E-Commerce, Intel·ligència Artificial, Cloud Computing, IoT, Big Data, Robotització, Impressió 3D, Blockchain, Criptomonedes i Criptoactius, Ciberseguretat, Xarxes Socials, Realitat Virtual, Economia Col·laborativa, Aplicacions i Serveis Electrònics, etc.

Estructura societària: Estatuts socials; Protocols i Pactes de socis; Acords amb inversors, Venture capital, incubadores, acceleradores, etc.; Rondes de finançament; Due dilligence; etc.

Assessorament fiscal: estudi i anàlisi de la fiscalitat en el negoci, assessorament als socis fundadors i inversors, optimització dels incentius a startups i inversors, I+D+i, Patent Box, etc.

Finances: Reporting a inversors i tercers; Assistència per a la captació de fons d’organismes i institucions públics (Projectes UE, ENISA, CDTI, Acció, etc.); Valoració econòmica. Elaboració de Business Pla, Plans de Viabilitat, Informes econòmics, etc.

Legal. Contractació; Protecció d’actius, industrial i intel·lectual; RGPD-Privacitat i dades; etc.

Empresa familiar

Empresa i família

Regulació: Protocols familiars i acords del conjunt familiar, organització dels vincles i rols en l’empresa, assistència als òrgans d’administració i/o representació, consell professional independent, etc.

Relleu generacional: planificació de la Successió i/o relleu familiar; disposicions testamentàries i pactes successoris, preparació del traspàs de funcions, etc.

Assessorament fiscal: anàlisi tributària de les relacions jurídiques entre l’empresa i la família, així com de les operacions vinculades, optimització dels recursos financers, assistència als socis i les seves empreses, etc.

Gestió patrimonial: assessorament jurídic i tributari en relació a les inversions i actius patrimonials, Property Management, etc.

Tercer sector

Associacions i Fundacions, ONG, Federacions, etc.

Legal: Constitució; Estatuts i adaptacions normatives; Procediment de declaració d’utilitat pública; Registres i Protectorats; Assistència als òrgans de Govern; etc.

Administració. Comptabilitat i compliment d’obligacions tributàries; Elaboració d’informes legals; Rendició de Comptes.

Assessorament fiscal. Règim fiscal especial de la Llei del Mecenatge així com d’entitats parcialment exemptes; Assessorament sobre Donacions, Donatius i aportacions; Convenis de Col·laboració; Beneficis fiscals.

Fundraising. Suport en la captació de recursos; crowdfunding; assessorament sobre els diferents mitjans i instruments per a l’obtenció de fons (Mecenatge, Patrocinis, etc.).

Persona i discapacitat

Protecció legal i patrimonial de les persones.

Legal: Gestió i tramitació dels diferents procediments per al reconeixement de Discapacitat, Dependència, Incapacitació jurídica, etc.

Suport econòmic. Assistència en l’accés a prestacions públiques i aprofitament dels diferents incentius fiscals i administratius;

Assessorament especialitzat. Suport professional a les entitats sense fins lucratius dedicades a l’atenció i integració de persones amb discapacitat (escoles especials, centres especials d

Protecció patrimonial. Testament i Successió, Tutela i Curatela, Representació i Administració de la persona amb discapacitat, Patrimonis protegits, Resolució de conflictes, etc.

¿alguna pregunta?

Contacta

BARCELONA

Balmes, 310, Principal 1ª. 08006-Barcelona

MADRID

Príncipe de Vergara, 86 bajo 2ª. 28006-Madrid

Telèfon

+34 932 000 796

Mòbil

+34 679 255 215

Email

info@perezpombo.com

LOPD

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, se l'informa que El Responsable del Tractament de les seves dades personals és Pérez Pombo Assessors SL., La Finalitat del tractament és materialitzar la relació contractual i la Legitimació és el contracte, o el consentiment, quan escaigui. No es cediran les dades a tercers ni es farà ús per a altres finalitats, excepte els legalment previstos o els necessaris per a materialitzar la relació contractual. Pot exercir els seus Drets a accedir, rectificar, oposar-se, limitar, portar i suprimir les dades, escrivint al titular del lloc.

Informació addicional, visitant: https://www.perezpombo.com/politica-privacidad/

Pot contactar en qualsevol moment amb el Delegat de Protecció de dades al correu dpd@perezpombo.com, o escriure a Pérez Pombo Assessors, S.L. carrer Balmes, 310, Principal 1a, 08006 de Barcelona.